Dirigit a: persones interessades en el teatre, actors, estudiants de teatre.

06 / 07 d’octubre de 2018.

Preu: 80€ / 60€ amb descomptes (*descompte per a estudiants, actors, titellaires, aturats, jubilats)

DATA LÍMIT D’INSCRIPCIÓ:  01 d’octubre

Nombre màxim d’alumnes 10

+ INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: cursos@salafenix.com o 934 413 467

 

Un apropament a l’art del gest que prescindeix de la paraula, l’art del silenci, és a dir: el mim. Un art practicat des de l’antiguitat basat en l’expressió del cos.

Aprendrem els fonaments d’aquest art: l’equilibri precari i la llei del contrapès. I practicarem diverses tècniques: caminar articulat, pas del barquer, joc de la paret, introducció al pas en el lloc i la pantomima abstracta, etc.

 

L’instrument de l’actor és  el seu cos en el sentit espectral més ampli. Ell li proporciona un mitjà, una eina expressiva de so i silenci, de paraula i moviment corporal. Si l’intèrpret prescindeix en l’art del drama de la paraula, llavors interpreta l’art del silenci, del moviment expressiu, o el que és el mateix: el mim corporal, la pantomima.

Al començament del segle XX, Jacques Copeau va notificar que la pantomima posseïa un llenguatge propi i que per lògica artística, hauria de seguir la seva carrera expansiva, el seu camí. Aquest guant va ser recollit després per un dels seus alumnes, Étienne Decroux, que va dedicar la resta de la seva vida a reinventar les bases de la pantomima aplicant el desenvolupament de la seva pròpia gramàtica, a la qual va denominar mim corporal dramàtic. El curs que es planteja estarà fonamentat principalment en l’entrenament, l’estudi i la pràctica d’aquest corrent els principis tècnics fonamentals són l’equilibri precari i l’anomenada llei del contrapès.

La pantomima entrena l’alumne en l’ús del seu cos de manera diferent de la quotidiana, és a dir, en l’ocupació del cos fora dels supòsits i visions del moviment que són habituals, familiars i còmodes en el nostre context social. Simultàniament, ens entrena d’una manera autònoma en l’eficaç ús de la imaginació, intuïció, intel·ligència emocional i pensament creatiu. Així mateix ens instrueix en l’exercici d’empatitzar i entendre psicològicament les personalitats i situacions alienes. També ens prepara per adquirir una capacitat d’autoregulació, anàlisi i síntesi en l’organització teoricopràctica dels processos creatius.

L’obligació que té l’intèrpret dramàtic de construir un personatge de manera artística, neta i concisa, d’elaborar la seva silueta física i de relacionar-ho en l’espai i en el temps amb els altres personatges, el força a desenvolupar una tècnica en la que s’elimini tot element superflu i decoratiu. En un altre sentit, la precisió de la pantomima, la seva balística, col·labora en la difícil tasca d’edificar sobre l’escena certs moviments més o menys estilitzats i ordenats per la nostra consciència per tal d’expressar el pensament.

Considero que l’intèrpret dramàtic ha de tenir la qualitat de realitzar el seu treball de la mateixa manera, i sempre donar la sensació que aquest s’ha realitzat per primera vegada. I és precisament en aquesta circumstància on la tècnica preestablerta i dominada es comporta com un camí senyalitzat i asfaltat, construït amb enginy, el qual ens permet exercitar una i altra vegada la marxa de manera fluida i canalitzada. De la nostra alerta i creativitat en el desenvolupament d’aquesta renovada marxa depèn el no desviar ni caure.

L’estudi, coneixement i pràctica de la pantomima col·labora de manera valuosa per a la corresponent, coherent i precisa aplicació del moviment expressiu en la deguda construcció del personatge, així com fomenta un fèrtil desenvolupament humanístic de l’individu.

 


Propòsits:

-Donar a conèixer i transmetre de forma pràctica les bases fonamentals de la pantomima contemporània, així com aclarir conceptes confusos que l’envolten, i configurar un espai de treball en què sigui possible que els alumnes experimentin l’aportació que aquest art del gest pot fer al intèrpret dramàtic en qualsevol àmbit.

-Realitzar entrenaments corporals propis de la pantomima i d’altres tècniques que poden ser aplicades al control i el domini del cos en la recerca del moviment expressiu.

-Centrarem l’entrenament en: tonificació muscular, agilitat i control respiratori, treball de desplaçaments i tècniques clàssiques del mim (pas en el lloc, pas del barquer, caminada contra el vent, el tir de la corda, etc.), recerca de l’equilibri precari, experimentació i desenvolupament de la llei del contrapès, i treball amb objectes invisibles.

Construir i elaborar petites i mitjanes pantomimes tant individuals com col·lectives que seran utilitzades com a material d’anàlisi durant el curs i que podran així mateix ser mostrades en una classe oberta, en cas d’existir les circumstàncies apropiades. De la mateixa manera, es pretén que els alumnes surtin del taller amb un petit material artístic propi.


Continguts:

1. La Llei del Contrapès:
-Passos i desplaçaments; l’equilibri precari
-El antagonista imaginari (objecte-subjecte)
-La columna vertebral, base i motor del subjecte mòbil
-Força i domini

2. El cos segmentat:
-Tronc i extremitats
-Articulacions (corbes i lloses)
-Triples moviments (fragment i combinació)
-Associació-dissociació

3. Sentits i conceptes:
-gest i moviment
Actitud, gest, indicació
-La observació i l’autoobservació
-Espai-temps; ritme i mesura
-imaginació, evocació i atmosfera
-Composició i harmonia

4. La pantomima objectiva:
-El desenvolupament en el lloc
-El objecte imaginari i la il·lusió
-El moviment objectiu del gest estilitzat

5. La pantomima abstracta:
-La ubicació espacial
-Cos i sentiment expressiu
-El moviment abstracte del gest estilitzat

6. Construcció i aplicació:
-La silueta i el personatge
-La figura i l’acció dramàtica
-Pantomima i teatre de gest


Material que cal dur:

Necessitarem roba còmoda per treballar i serà útil un calçat adequat.

*És possible que es faci ús de vídeos, material textual, etc., que s’aniran aportant en cas de necessitat.

*Grabaremos alguns exercicis per analitzar-los i, en la mesura del possible, les nostres intervencions, per tenir registre d’elles com a material d’estudi.

*Si hi ha alguna patologia o malaltia física específica, és de gran importància que li sigui comunicada al professor amb anterioritat a l’inici del curs, per tal d’adaptar el treball a les possibilitats de l’alumne i evitar lesions.


 

Bruno Calzada (Logronyo). Actor, músic i pedagog

Llicenciat en Art Dramàtic per l’ESAD de Castella i Lleó, ha complementat la seva formació com a intèrpret a França, Alemanya, Rússia i l’Índia.
Cofundador de la companyia val·lisoletana Valquiria Teatre.
Ha realitzat diversos projectes de cooperació internacional a través del teatre a Polònia, Turquia i l’Índia, i és membre estable del Laboratori Teatral Blank des de 2009.
En l’actualitat exerceix de professor de Tècnica Gestual i Pantomima, i coordina
diverses línies d’acció de Blank, entre les quals hi ha el ‘Projecte LILA’ i ‘El conte de Pere i el Llop‘.
Forma part així mateix del Col·lectiu l’Emergència que gestiona i impulsa el
Teatre CNT de Logronyo.

Review Taller Intensiu de Mim.

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *