La Sala Fènix proposa una rica programació teatral. La sala treballa diferents línies temàtiques que se investiguen a través d’un teatre pròxim, de compromís, inusual i alternatiu.

En la temporada 2020/21 els viatgers i les viatgeres teatrals podran moure’s a través de 5 línies de programació.